תקנון האתר

 

חברת בדים נט ע.מ 310180633

אתר www.badimnet.co.il  (להלן: "האתר") הנו אתר על רשת האינטרנט המהווה חנות וירטואלית, בעלת האתר ומפעילה הנה "חברת בדים נט".  (להלן: "מפעיל האתר")

השימוש בלשון זכר בתקנון זה הינו מטעמיי נוחיות בלבד ומתייחס לשני המינים. 

כל המבצע פעולת רכישה באתר מצהיר כי הנו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.
 
השימוש והקניה באתר "badimnet.co.il" כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא תקנון זה בקפידה. שכן השימוש באתר  מותנה בהסכמתך לתנאים הקבועים בו כלשונם. כל המבצע פעולת רכישה באתר "badimnet.co.il"  מצהיר בעצם ביצוע הרכישה - כי הינו מודע לתקנון ולכללים החלים על רכישת מוצרים באתר "badimnet.co.il"  ,כי הוא מכיר כללים אלה, מסכים לתחולתם על פעולת הרכישה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד "badimnet.co.il"  ו/או מי מטעמה, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבות " badimnet.co.il" על פי תקנון זה.

א.תנאי השתתפות

רשאי לבצע פעולה באתר, כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי, המצוינות להלן ושהינו בעל הכרטיס,חברות האשראי הינן: ויזה כ.א.ל ,אמריקן אקספרס בע"מ, ישראכרט בע"מ. מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  תנאי מוקדם לאישור פעולה באתר הינו אישור של חברת האשראי דרכה התחייב המשתתף לבצע את הרכישה, לעסקת הרכישה שעליה התחיייב.


ב. המוצרים המוצעים מחירים והחזרות

אין החזרה של מוצרים שנתפרו בהזמנה. המחיר לבדים ומוצרי הטכסטיל נמכרים באתר לפי מטר רץ, (אלא אם צוין אחרת) מידות הרוחב מצוינות לכל מוצר בנפרד. חברת "בדים נט" לוקחת אחריות מלאה על כל המוצרים באתר ומתחייבת להחליף או לזכות במחיר המלא  במקרה של מוצר פגום, למעט דמי המשלוח ו5% עמלת ביטול. במקרה של חבילה שהגיעה ללקוח פגומה, וכן במקרה של פגם במוצר חברת בדים נט תדאג להחזר המשלוח על חשבונה. בדרך של שליחת בול מבויל ללקוח.

כל המוצרים הנמכרים באתר הינם סוג א', ונשלחים ממחסני היבואנים בארץ באחריות מלאה של חברת "בדים נט". אנו עושים כמיטב יכולתנו להשיג זמינות מרבית של רשימת מוצרינו במלאי אולם יתכן מצב בו פריטים מסוימים יהיו זמנית חסרים במלאי  במקרה כזה תימסר על כך הודעה תוך יום עסקים ויתאפשר לצרכן לבחור בין קבלת מוצר חלופי זהה או ביטול העסקה והשבת מלוא כספו במידה וביצע הזמנה ושילם בעדה.

מוצרים שנתפרים בהזמנה מיוחדת אינם ניתנים להחזרה.

בד לייקרה להצללה -  חברת בדים נט תשא באחריות במקרה של פגם בבד שלא אובחן לפני המשלוח ללקוח, במידה והבד היה בשימוש לא תינתן אחריות או אפשרות החזרה.

ג. פרטי המשתמש

בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתתף להכניס למערכת את הפרטים הבאים: ת.ז, שם פרטי, שם משפחה, טלפון, יישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני, ופרטי תשלום.

הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים ,לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם ל- badimnet.co.il

 

מפעיל האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. חברת בדים נט לא תעביר בשום צורה ואופן כל פריט מידע לגורם שלישי. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן בנקאי מחמיר ולאחר בדיקה של חברת ישראכרט בע"מ, אך בקיום מקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכח עליון, מפעיל האתר לא יהא אחראי

לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

ד. אספקה:

זמן סביר למשלוח הנו  14 עד 21 ימי עסקים מרגע קבלת ההזמנה, במקרים של איחור באספקה, החברה תיידע באופן מיידי את הצרכנים בדבר האיחור. במקרה של איחור חריג, יתאפשר לצרכן לבחור בין המתנה לקבלת המוצר וביטול עסקה ללא דמי ביטול.

יובהר כי פרק הזמן לאספקה מסתיים עם מסירת המשלוח לצרכן עיכובים באספקה הנובעים מתקלות הקשורות ברשות הדואר (כולל איחור במסירת הודעה על דבר דואר רשום לנמען) או חברת השליחויות והמעכבות את אספקת המוצר ללקוח, לא יכללו במיניין ימי העבודה לאספקת המוצר.

במקרה של איחור באספקה יתאפשר לצרכן לבחור בין ביטול עסקה והשבת מלוא כספו או המתנה לקבלת המוצר.

הזמנות המתקבלות אחרי השעה 12.00 בצהריים נחשבות כהתקבלו בבוקר יום העסקים הבא.


אספקת המוצרים תתבצע בתחומי הקו הירוק בלבד ומעבר לו בכפוף לעבודת דואר ישראל.

ה. ברירת דין ומקום שיפוט

התנאים המובאים לעיל ולהלן ,פרשנותם ואכיפתם נשלטים על ידי חוקי מדינת ישראל בלבד. כל העסקאות המתבצעות באמצעות אתר זה הינן כפופות לדין הישראלי בלבד וכל הליך משפטי בגין כל עילה שמקורה בפעולה משפטית שהתבצעה באתר זה יתברר בבית המשפט בבאר שבע.

ו. קניין רוחני

(1) כל זכויות הקניין הרוחני, ללא יוצא מהכלל, הם רכושו הבלעדי של מפעיל האתר: הלוגו, המותג, שם הדומיין, זכויות היוצרים, מדגמים האתר, גרפיקה, הממשקים, מפרטים, שיטות מספר, סודות מסחר, תוכנות, קוד האתר, התמונות

(2) אין לעשות כל שימוש מכל סוג שהוא בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים של מפעיל האתר ולא במסגרת פרטית ולא במסגרת מסחרית.

(ג) אין לשנות, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך שהיא בזכויות הקניין של האתר ללא הסכמה ואישור, בכתב מתועד וכתוב, ממפעילי האתר.

ז. תנאים נוספים

חברת בדים נט לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של מזמין לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממזמין לרכוש מוצרים.
חברת בדים נט שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ולבטל את המכירה על פי שיקול דעתה ,בין היתר באם יתברר לה שמתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.
 חברת בדים נט שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים ללא כל הודעה מוקדמת ומובהר בזאת כיהשינוי לא ייעשה לאחר ביצוע הרכישה.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי, בדרך כלשהי,  ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו מהגורם המשלח (רשות הדואר, חברת השליחויות), ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה ,ו/או בעיכוב אספקה הנובע, ו/או אם בשל פעולת איבה, ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כח עליון (לרבות שיבוש האתר ע"י פריצה לתוכו שייחשב לצורך סעיף זה ככח עליון) ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אם יחולו שינוייים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי מועד רכישת המוצר,   רשאית חברת בדים נט להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.

במקרים אלו ימסרו מפעילי האתר פירוט בכתב של סיבת הביטול ללקוחות וכן כספם יושב להם.

במידה ותחול טעות בהדפסה חריגה וברורה על פניה, בתיאור המוצר, ו/או במחירו, בתנאי התשלום , בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר, יתאפשר לצרכן לבחור בין ביטול עסקה והשבת מלוא התמורה ששילם או קבלת המוצר.

נפלה טעות חריגה וברורה על פניה לא יחייב הדבר את הספקים ו/או את מפעיל האתר. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין הצבעים הנראים במסך, ברוב המקרים בהם קיים חשש בצבע ייצוין ליד המוצר הצבע.
מפעיל האתר אינו מתחייב והינו צד שלישי ולא מחוייב כלפי הקישוריות (links), רשימת התופרות, מילון הבדים, מאמרים וטיפים שבאתר.
אין בהצגת המוצרים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגביהם, אופיים או טיבם ע"י מפעיל האתר.

רישומי המחשב של מפעיל האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

מובהר כי לא יעשה שינוי בנהלים תוך כדי ביצוע הליך המכירה.

חברת בדים נט שומרת על זכותה לשנות תקנון וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן.