רכישה בטוחה

 

רכישה שמתבצעת דרך אתר האינטרנט או בפנייה ישירה לבדים נט נשמרת בסודיות.

יודגש כי פרטי האשראי של הלקוח אינן נשמרים כלל במערכת בדים נט